17.08.2021

Finanse: zasady wykorzystania AI i Big Data

Monika Macura

Opublikowano zasady związane z wykorzystaniem AI i Big Data (BDAI) przez podmioty rynku finansowego. Jest to istotny wkład w ustalenie europejskich ram prawnych dla wykorzystywania sztucznej inteligencji w branży Fintech.

15 czerwca 2021 r Bafin – niemiecki organ nadzoru finansowego – opublikował zasady nadzorcze dotyczące wykorzystania przez instytucje finansowe algorytmów w procesach decyzyjnych.

Opublikowane przez Bafin zasady nadzorcze nie odnoszą się jedynie do zagadnień powiązanych z tematyką sztucznej inteligencji. Obejmują one szerszy kontekst stosowania rozwiązań AI i Big Data, jako ściśle powiązanych technologii. Bafin w swoim opracowaniu zwrócił przy tym uwagę na szereg istotnych kwestii związanych z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji w branży finansowej. W szczególności podkreślono problem jakości danych wykorzystywanych do zasilenia rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Dyskusyjne jest także zagadnienie rozróżniania rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję od zwykłych algorytmów. Oprócz tego zauważono również konieczność kompleksowego podejścia do regulacji AI opartego na ocenie ryzyka.

Zasady nadzorcze wydane przez Bafin nie mają bezpośredniej mocy wiążącej dla podmiotów działających na terenie innych państw członkowskich. Mimo to nie ulega wątpliwości, że stanowią one znaczący wkład w dyskusję nad przyszłymi regulacjami branży finansowej w zakresie AI. W szczególności mogą one istotnie wpłynąć na kształt unijnego rozporządzenia w sprawie AI. Tak jak to zostało wskazane przez sam Bafin, powyższe opracowanie ma stanowić wkład we wspólną pracę Europejskich organów nadzoru i Komisji Europejskiej w zakresie przyszłych regulacji AI na terenie Unii Europejskiej.

Również i Komisja Nadzoru Finansowego ma zamiar wydać odpowiednie wytyczne. Dotyczyłyby one wykorzystywania technologii AI (i być może BigData) przez polskie podmioty rynku finansowego. Nie ulega wątpliwości, że zasady nadzorcze opublikowane przez Bafin mogą stanowić inspirację dla polskiego regulatora rynku.

Artykuł został przygotowany we współpracy z Fundacją Prawo dla technologii

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.