03.07.2024

KWKR uczestnikiem konsultacji zorganizowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

Marta Łukasiewicz

28 czerwca 2024 roku zakończyły się konsultacje publiczne Wytycznych określających kryteria oceny zdolności kredytowej dla branży pożyczkowej. Komisja Nadzoru Finansowego pracuje w chwili obecnej nad projektem ujednolicającym praktyki podmiotów działających w sektorze pożyczkowym, aby zunifikować proces podejmowania decyzji kredytowych. Jako KWKR również wzięliśmy udział w konsultacjach przed KNF przekazując swoje zastrzeżenia i uwagi do projektowanej regulacji.

Od 1 stycznia 2024 roku polska branża pożyczkowa podlega nadzorowi sektorowemu prowadzonemu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Nadzór KNF wiąże się również z koniecznością wypełniania nowych obowiązków, które nałożyła na branżę ustawa o przeciwdziałaniu lichwie (ustawa z dnia 6 października 2022 r.; Dz.U. z 2022 r. poz. 2339) – mowa tu m.in. o kwartalnych i rocznych sprawozdaniach z działalności składanych elektronicznie do KNF.

Oprócz realizacji przez KNF ustawowych obowiązków nadzorczych, Organ prowadzi obecnie prace nad wytycznymi określającymi kryteria oceny zdolności kredytowej.  W Polsce wytyczne dotyczyć będą 112 zarejestrowanych instytucji pożyczkowych (dane na koniec czerwca 2024 r.), a służyć mają przede wszystkim wprowadzeniu jednolitych ram badania oceny zdolności kredytowej przez instytucje branżowe. Kierunek projektowanych przez KNF zmian jest prawidłowy, jednak należy uwzględnić również praktyczny głos podmiotów nadzorowanych.

W odpowiedzi na zaproszenie do udziału w konsultacjach swoje uwagi do projektowanego dokumentu przesłaliśmy do KNF również i my. W naszej ocenie zaangażowanie ekspertów na etapie formułowania dokumentów sektorowych jest kluczowe dla sukcesu projektu i ujednolicenia późniejszej praktyki. Niewątpliwie zebranie głosów środowiska, którego dotyczy ten projekt pozwoli dostatecznie zaadresować w dalszych pracach nad dokumentem przekazane uwagi. Jesteśmy ciekawi jaki finalny kierunek i kształt przybierze projektowana regulacja po otrzymaniu uwag branży pożyczkowej. Będziemy śledzić temat i informować o postępach.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.