02.07.2024

Mariusz Purgał i Katarzyna Kanik dla Dziennika Gazety Prawnej: „Jak przedsiębiorca ma chronić sygnalistów”

Bogdan Setlak

Od 25 września przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 50 osób będą musieli wdrożyć wewnętrzną procedurę ochrony sygnalistów. Ma ona zapewnić pracownikom możliwość zgłoszenia nieprawidłowości, takich jak korupcja, naruszenia danych osobowych czy naruszenia praw konsumentów. Na co powinni przygotować się przedsiębiorcy i co muszą zrobić przed wejściem w życie nowych przepisów? O tym na łamach Dziennika Gazety Prawnej piszą eksperci KWKR, Mariusz Purgał i Katarzyna Kanik.   

Ustawa nakłada na przedsiębiorców cały szereg obowiązków. Muszą oni zapewnić bezpieczny i łatwo dostępny kanał zgłoszeń, np. platformę elektroniczną czy dedykowany adres e-mail. Procedury te muszą być skonsultowane z zakładową organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników, a pracownicy muszą być o nich odpowiednio poinformowani. 

Przedsiębiorcy muszą też prowadzić tajny rejestr zgłoszeń zawierający dane osobowe sygnalistów oraz informacje o podjętych działaniach. Dane te muszą być przechowywane przez trzy lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze. 

Te z kolei po zgłoszeniu obejmują potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, jego weryfikację oraz powołanie zespołu do rozpoznania zgłoszenia. Pracodawca podejmuje odpowiednie kroki na podstawie raportu. Przedsiębiorcy muszą zapewnić ochronę sygnalistom przed działaniami odwetowymi i zachować poufność danych. Nieprzestrzeganie ustawy grozi sankcjami, w tym grzywnami, odpowiedzialnością cywilną i karną. 

Jak wyglądają poszczególne kroki, które muszą podjąć przedsiębiorcy, aby wdrożyć procedury ochrony sygnalistów? Jakie jeszcze obowiązki nakłada na przedsiębiorców nowa ustawa? Czy podmiot zewnętrzny może być odpowiedzialny za przyjmowanie i weryfikację zgłoszeń w firmie? Na te i wiele innych pytań w swoim dużym tekście odpowiadają nasi eksperci, adwokat Mariusz Purgał i radca prawny Katarzyna Kanik.  

Serdecznie zapraszamy do lektury!  

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.