07.12.2022

Co przyniesie nowelizacja ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym?

Kancelaria Prawna

Regulacje dotyczące treści ustawy były konsultowane wyjątkowo długo, mimo że przepisy wymagają gruntownych zmian już od kilkunastu lat. Decyzje podejmowano ostrożnie, gdyż niewłaściwe ustalenia w aktach planowania przestrzennego mogłyby przyczynić się do nieodwracalnych, szkodliwych i przede wszystkim kosztownych zmian, których samorządowe budżety nie byłyby w stanie pokryć.

Z korzyścią dla inwestorów…

Zintegrowany plan inwestycyjny budzi szczególne nadzieje wśród inwestorów. W świetle nowych przepisów miałby on być szczególnym rodzajem planu miejscowego, uchwalanym na wniosek inwestora przez radę gminy; oczywiście po przeprowadzeniu niezbędnych negocjacji i zawarciu umowy urbanistycznej. Rzeczona umowa ma natomiast szczegółowo określać zobowiązania stron oraz zasady i warunki realizacji inwestycji. Wprowadzenie zintegrowanego plany inwestycyjnego ma w zamyśle zwiększyć transparentność umów, zawieranych między stronami. Watro podkreślić, że ta forma planu miejscowego nie będzie ograniczała się jedynie do zabudowy mieszkaniowej.

…ale i samorządów.

Z punktu widzenia samorządów istotną rolę odgrywa z kolei uchylenie przepisów dotyczących studium, a także akt prawa miejscowego o zamkniętym katalogu ustaleń zwany planem ogólnym. To właśnie ten dokument będzie wiążący zarówno dla planów miejscowych, jak i przy wydaniu decyzji o warunkach zabudowy. Ma to – między innymi – znacznie ułatwiać ochronę obszarów cennych przyrodniczo na terenie danej gminy, przyczyniając się tym samym do zwiększenia komfortu życia jej mieszkańców i wykorzystania pełnego potencjału obszarów predysponowanych pod inwestycje.

Nowelizacja ta również znacznie wzmacnia partycypację społeczną w zagospodarowaniu terenu, podległego danym jednostkom samorządu oraz zwiększa dostęp obywateli do danych dzięki ogólnodostępnej, bezpłatnej platformie cyfrowej; mowa o Rejestrze Urbanistycznym.

Im prościej tym lepiej!

Kluczową zmianą dla inwestorów będzie uproszczenie całej procedury, związanej z zagospodarowaniem przestrzennym – proponowane zmiany mają przyspieszyć i ujednolicić skomplikowany system będzie nie tylko bardziej spójny, ale też bardziej elastyczny. Zdecydowana większość przepisów ustawy wejdzie w życie 30 dni od jej ogłoszenia czyli na przełomie 2022 i 2023 roku. Z kolei na wcześniej wspomniany Rejestr Urbanistyczny przyjdzie jeszcze trochę poczekać, gdyż wiąże się to z długotrwałym procesem cyfryzacji dokumentów planistycznych. Planuje się, iż obywatele uzyskają do niego dostęp od 01.01.2026 r.

 


Źródło: Legalis.pl

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.